Velkommen til hjemmesiden vår


Dovrefjell FHK
er en forening med medlemmer fra Dovre og Lesja kommuner. De som ønsker å være medlem bes ta kontakt med leder eller andre i styret. Klubben medarrangør, sammen med Hed-Opp, av Dovrefjellprøven i april mnd.