Treningsterrenget Hjellesæterteigen

Som ett suplement på treningsterreng til klubbens medlemmer har styret inngått avtale med Statsskog om leie av Hjellesæterteigen for en prøveperiode for mars 2022 og 1.januar-31.mars 2023.

Denne avtalen gjelder kun for klubbens medlemmer. Det vil ikke være muligheter å ta med gjester på dette terrenget som vi kan gjøre på Joramo-terrenget!

Se kartet for terrengets grenser. Merk at grense mot øst vil være nasjonalparken!