STENGT I 2019

Dressurområdet ble avviklet 1. jan 2019.

Statskog ønsket ikke å fornye leieavtalen, og dressurområdet ble derfor stengt.Klubben beklager selvsagt dette. Vi har prøvd å klage på denne avgjørelsen, men har fått nytt avslag. Begrunnelsen nå er at det er for mye fugl i området. Dette er basert på taksering i andre områder på Hjerkinn.

Alternative muligheter for lufting av hund er:
* Deler av det gamle ammunisjonslageret på Dombås er omgjort til inngjerdet lufteområde. Lufteområdet har egen FB-side for nærmere informasjon.
* Statskog har opprettet inngjerdet lufteområde langs Snøheimveien før jernbaneovergangen. Ansvarlig for drift av lufteområdet er Marit Bjercke

NB! nytt kartutsnitt som viser lufteområdene vil komme!