STENGT I 2019

Dressurområdet er pr 1. jan 2019 avviklet.

Statskog ønsket ikke å fornye leieavtalen, og dressurområdet ble derfor stengt.

Klubben beklager selvsagt dette. Vi har prøvd å klage på denne avgjørelsen, men har fått nytt avslag. Begrunnelsen nå er at det er for mye fugl i området. Dette er basert på taksering i andre områder på Hjerkinn.

Dovre kommune er informert om avgjørelsen, og vi avventer om de eller andre også ser nytten av tilbudet terrenget gir. Uten initiativ fra noen andre opp mot Statskog vil nok dette tilbudet være tapt for fremtiden.

Dovrefjellfuglehundklubb har siden 1997 forvaltet dressurområdet på Hjerkinn. Det ble da gitt samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning til å opprette 24 dressurområder i Norge, hvor Hjerkinn var ett av dissse. Begrunnelsene for å ikke forlenge avtalen er at det virker som det er mer rype i terrenget enn hva det skal være i et "tomt" dressurområde.

Statskog ønsker ikke å legge til rette for å trene hunder løse i nærheten av rypekull i en meget sårbar periode. Det er i tillegg vanskelig å skape forståelse blant andre interessegrupper for at man skal bedrive dressurtrening av fuglehunder i en periode av året hvor det er generell båndtvang. At rypeartene våre i tillegg har havnet på rødlista gjør ikke saken bedre.

Det er vanskelig å finne områder på Hjerkinn- og Dovrefjellområdet som er tomme for ryper. Generelt er mye av vårt areal på Dovre underlagt en form for vern, og således ikke egnet for særlig tilrettelegging eller organisert aktivitet.

Statskog ønsker derfor ikke å videreføre tidligere avtaler.

Dette var det første avslaget fra Statskog. Nå er hovedfokus at det er for mye fugl i dressurområdet.
 
Ved spørsmål kontakt: Jo Halgunset  990 97 524