STENGT I 2019

DRESSUROMRÅDET STENGT - BLIR TROLIG AVVIKLET

Statsskog ønsker ikke å fornye leieavtalen pr 1.1 2019, og dressurområdet blir derfor stengt i fremtiden. Klubben beklager selvsagt dette. Vi vil prøve å anke denne avgjørelsen, men er usikre på dette utfallet.

Dovrefjellfuglehundklubb har siden 1997 forvaltet dressurområdet på Hjerkinn. Det ble da gitt samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning til å opprette 24 dressurområder i Norge, hvor Hjerkinn var ett av dissse. Begrunnelsene for å ikke forlenge avtalen er at det virker som det er mer rype i terrenget enn hva det skal være i et "tomt" dressurområde.

Statskog ønsker ikke å legge til rette for å trene hunder løse i nærheten av rypekull i en meget sårbar periode. Det er i tillegg vanskelig å skape forståelse blant andre interessegrupper for at man skal bedrive dressurtrening av fuglehunder i en periode av året hvor det er generell båndtvang. At rypeartene våre i tillegg har havnet på rødlista gjør ikke saken bedre.

Det er vanskelig å finne områder på Hjerkinn- og Dovrefjellområdet som er tomme for ryper. Generelt er mye av vårt areal på Dovre underlagt en form for vern, og således ikke egnet for særlig tilrettelegging eller organisert aktivitet.

Statskog ønsker derfor ikke å videreføre tidligere avtaler.

Dette var utdrag av svaret fra Statsskog, og er hvor saken står nå.

 

 

 

 

 

 

Avmarsj kl 18.00 tirsdag og fredag. Kl 11.00 lørdag og søndag

Oppmøte til registrering i god tid (min 10 min) før dette. Husk sauerenhetsbevis

Betaling gjøres helst på konto eller vipps ved oppmøte.

 

ANSVARSHAVENDE MØTER MINIMUM 30 MIN FØR AVMARSJ

Godkjent sauebevis må medbringes i juli/aug.

Treningsavgift Kr. 400,- til konto: 2065 60 29324 eller ved oppmøte. Kvittering for betaling må kunne forevises. Det vil være mulig å bruke vipps.

For dagskort betales kr 100,-.

Treningsterrengets avgrensinger er visst på kart på oppmøteplassen.
 
Ved spørsmål kontakt: tlf. Jo Halgunset  990 97 524