AKTIVITERER 2022

Uhøytidelig klubbmesterskap gjennomføres skjærtorsdag 14 april. Sted for årets KM vil være Nysetra. Oppmøte på parkeringsplassen kl 0900. Dommer for dagen vil være Vigdis Nymark. Egenandel kr 50,- pr hund. Ønsker du å delta meld deg på til Birthe pr sms innen tirsdag 12 april. Mer info vil komme på FB-siden.

Apportbevisprøve vil bli gjennomført skjærtorsdag 14 april. Apportbevisprøven gjennomføres i forkant av klubbmesterskapet. Oppmøte kl 0900 på parkeringsplassen på Nysetra. Ta med egen apportrype. Prøveavgift er på kr 100,- pr hund. Ønkser du å delta meld til Birthe/mob: 922 04 853 innen tirsdag 12 april. Dommer for apportbevisprøven er Vigdis Nymark.

Sommertrening ved Dombås Hundesenter med oppstart etter 17 mai vil bli infmormert om på FB-side

Aversjonstrening på sau vil bli lagt ut informasjon om på FB-siden. Kontaktperson Jan Erik Ulheim tlf 91108924.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------