AKTIVITERER 2020

AKTIVITETER 2020

AVLYST. Det var planlagt klubbmesteskap på Slådalen skjærtorsdag (9 april) som i fjor. Grunnet restriktsjoner fra Lesja kommune er dette avlyst.

Nasjonalparkstyret var positive til dressurtrening på Joramo 1-15 april. Dette skal imidlertid behandles politisk, og det medfører visse utfordringer når det ikke gjennomføres møter. Kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Når det gjelder andre aktiviteter er dette planlagt i mai, men vi får avvente kommunale føringer før dette iverksettes.

 

 

2019

Dressurtrening og sosialt som tidligere år starter hos Dombås hundesenter:

Torsdag 13 juni kl 1800

Torsdag 27 juni kl 1800

Torsdag 11 juli kl 1800

Aversjonstrening på sau gjennomføres 22 juli og 5 august kl 1800 begge kveldene. Oppmøte nedenfor skytebanen på Dovreskogen. Kontaktperson Jan Erik Ulheim tlf 91108924.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------