AKTIVITERER 2019

AKTIVITETER 2019

Settes opp etter årsmøte som gjennomføres hos Dombås hundesenter 28 feb kl 1800.


De som ønsker å delta på taksering i 2019 tar kontakt med leder, Jo Halgunset innen 1. juli.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------