AKTIVITERER 2022

Apportbevisprøve avlyst grunnet liten oppslutning! Ny prøve vil bli avholdt i månedsskiftet august/september. Nærmere info vil bli lagt ut her og fb-siden. Jeg beklager det inntrufne!

 

Aversjonstrening på sau

Aversjon på sau vil bli gjennomført på følgende dager: onsdager 13, 20, 27 juli kl1830. Sted vil være litt sør for Manningåe etter Vestsidevegen.Ta med registreringspapir på hund som skal testes.
Påmelding til Jan Erik Ulheim, mobil 45802020. De som ikke er medlem i klubben kan også delta, så det er bare å melde seg på😊


----------------------------------------------------------------------------------------------------------