AKTIVITERER 2020

AKTIVITETER 2021

Klubbsamling som var planlagt 31 mars ble dessverre avlyst grunnet COVID-19. 

Klubbens medlemmer har anledning til dressurtrening på Joramo i perioden 1-15 april.

Dovrefjellsprøven ble også avlyst grunnet COVID-19.

Dressurtrening ved Dombås Hundesenter med oppstart etter 17 mai vil bli infmormert om på FB-side

Aversjonstrening på sau vil bli lagt ut informasjon om på FB-siden. Kontaktperson Jan Erik Ulheim tlf 91108924.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------