Joramo Bygdealm.

TILBUD TIL KLUBBENS MEDLEMMER:Dovrefjell FHK har inngått en avtale med Joramo Bygdealmenning om leie av dressurområde tidsrommet 1. - 15. april.

- Kun for klubbens medlemmer

- Gjelder ikke Fokstumyra naturreservat

- Nær turløyper skal ikke hunder være løse

- Når villrein i området skal hunden kobles og fjernes fra området

- Sentale føringer fra Folkehelseinstituttet skal følges.

- De som skal benytte området sender en SMS til Birthe Elvestad FØR de går ut med; hvem, antall hunder, hvor og tidsrom. Det sendes også SMS i etterkant hvis det er ting som bør rapporteres som uheldige episoder, viltobservasjoner, ulovligheter ol.

Da er en prøveordning vil den evalueres av styret fortløpende. Dvs at det også kan komme justeringer på antall som får gå ut, steder, tider ol. Da anmodes det om at medlemmer følger de pålegg som er gitt, slik at vi kanskje kan videreføre dette tilbudet. 

Skal prøve å oppdatere FB hvis det kommer endringer på vilkårene. Den enkelte iverksetter selv hvis det kommer innskjerpelser fra FHI.