Joramo Bygdealm.

TILBUD TIL KLUBBENS MEDLEMMER:Dovrefjell FHK har inngått en avtale med Joramo Bygdealmenning om leie av dressurområde tidsrommet 1. jan. - 15. april.

- Kun for klubbens medlemmer.

- Gjelder ikke Fokstumyra naturreservat.

- Nær skiløyper skal ikke hunder være løse.

- Når det er villrein i området skal hunden   kobles og man trekker seg unna for å unngå å forstyrre reinen. 

- Nasjonale føringer fra myndighetene   angående pandemien skal følges.

- Gjelder for april-måned: De som skal benytte området sender en SMS til Birthe Elvestad FØR de går ut med; hvem, antall hunder, hvor og tidsrom. Det sendes også SMS i etterkant hvis det er ting som bør rapporteres som uheldige episoder, viltobservasjoner, ulovligheter ol.

Det kan komme justeringer på antall som får gå ut, steder, tider ol. Da anmodes det om at medlemmer følger de pålegg som er gitt, slik at vi kanskje kan videreføre dette tilbudet.