Joramo Bygdealm.

Dovrefjell FHK har inngått en avtale med Joramo Bygdealmenning om leie av dressurområde tidsrommet 1. jan. - 15. april.

- Kun for klubbens medlemmer, men det er mulighet til å ta med en gjest i perioden 1 januar-31 mars. 

- Treningsområdet gjelder IKKE Fokstumyra naturreservat.

- Ingen hunder skal være løse i nærheten av skiløypene!

- Når det er villrein i området skal hunden kobles og man trekker seg unna for å unngå å forstyrre reinen. 

- For april -måned gjelder følgende: De som skal benytte området sender en SMS til Birthe Elvestad FØR de går ut med; hvem, antall hunder, hvor og tidsrom. Det sendes også SMS i etterkant hvis det er ting som bør rapporteres som uheldige episoder, viltobservasjoner, ulovligheter ol.

Det kan komme justeringer på antall som får gå ut, steder, tider ol. Da anmodes det om at medlemmer følger de pålegg som er gitt, slik at vi kanskje kan videreføre dette tilbudet.