Nytt kontonr: 2085.28.94564
 
 
Styret i Dovrefjell fuglehundklubb 2022 :

Leder: Birthe Elvestad, 922 04 853
Styrem: Mari Mette Asphol Brun
Styrem: Odd Leif Angård, kass, 900 99 015
Styrem: Kjell Tore Israelsen
Styrem: Hans Olav Lusæter
 
  
 
 
 

Hundene ført fram i stand på due.