Årsmøte 2020

Nytt kontonr 2085.28.94564

Medlkontingen kr 150,- for 2021 oppfordres betalt.