Årsmøte 2019

Nytt kontonr 2085.28.94564

Medlkontingen kr 150,- for 2019 må betales før årsmøtet

 

Årsmøte 2019 gjennomføres torsdag 28 februar hos Dombås hundesenter.

DAGSORDEN

1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Årsberetning

4. Regnskap 2018

5. Budsjett 2019

6. Valg

Årsmøtet slutt

Aktuelle aktiviteter 2019

Info

Det er ingen innkomne saker