Agenda Årsmøte 24 februar 2022

Styret ønsker velkommen til årsmøte for Dovrefjell Fuglehundklubb torsdag 24 febrarur 2022 kl 1800. Sted for møtet vil være Dombås Hundesenter.

Agenda for årsmøte 

 1. valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Årsberetning
 4. Regnskap 2021
 5. Budsjett 2022
 6. Innkomne saker:
  1. Forslag fra styret om å øke medlemsavgiften til kr 250,-
  2. Forslag fra styret å leie Hjellesæterteigen fra Statskog for periode 1 jan - 31 mar
 7. Valg

Årsmøte avsluttet

 1. Info fra styret
 2. Aktiviteter 2022