Årsmøte 2020

Nytt kontonr 2085.28.94564

Medlkontingen kr 150,- for 2020 må betales før årsmøtet

 

Årsmøte 2020 gjennomføres torsdag 27 februar kl 1800 hos Dombås hundesenter.

Saker må være styret ihende innen 13 feb.

DAGSORDEN

1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Årsberetning

4. Regnskap 2019

5. Budsjett 2020

6. Valg

Årsmøtet slutt

Aktuelle aktiviteter 2020

Info